SCHMITZ MOET HAND IN EIGEN BOEZEM STEKEN

door KALAIARASAN

In 'Trouw' van 30 mei las ik de toespraak van staatssecretaris Schmitz van justitie
over haar beleid jegens asielzoekers. Ik deel de mening van staatssecretaris niet.
Geheel ten onrechte stelt de staatssecretaris dat de asielzoekers vluchten wegens
de economische motieven. Weliswaar komen de asielzoekers uit de landen waar de
economie achterliijk is. Maar hoe komt dat? Ongetwijfeld zijn de handelsbelangen
van de rijke westerse landen zoals Nederland daarvan is de oorzaak. De westerse
landen ondersteunen bovendien de onderdrukkers en krijgsheren. Verder zoeken de
wapenhandelaren nieuwe markten voor hun produkten. Dus oorlogen en dictaturen
en een stroom van asielzoekers zijn onvermijdelijk in de wereld. De westerse landen
spelen een belangrijke rol in het creŽren van asielzoekers. Als de staatssecretaris
de komst van de asielzoekers wil tegengaan, moet ze de strijd tegen aangaan met
deze handelsbelangen van de West-Europese landen. 

De IND(Immigratie en Naturalisatie Dienst) heeft de internationale verdragen zoals
het Vluchtelingenverdrag van Geneve in de prullenbak gegooid. Alle beslissingen
worden aan de hand van ambtsberichten van het ministerie van buitenlandse zaken
genomen. Dit is een van de brandende kwesties in Nederland. Iedereen weet dat de
ambtsberichten gekleurd zijn. De robot-ambtenaren van de IND mogen niet
onafhankelijke beslissingen nemen. Deze ambtenaren hebben weinig kennis van de
landen waar de asielzoekers vandaan komen of ze behandelen de asielprocedures
met onvoldoende juridische voorzieningen. Hoe zijn op deze manier rechtvaardige
beslissingen mogelijk? Zelfs de beslissingen van de Rechtseenheidkamer zijn soms
bevooroordeeld door de invloed van de regering. Als een asielzoeker door zo'n
onrechtvaardige beslissingen wordt afgewezen,moet hij als illegaal onderduiken of in
een ander land asiel aanvragen. dit wordt steeds moeilijker met een europees beleid
jegens asielzoekers waarin dezen als pestlijders worden beschouwd en zeer
worden gediscrimineerd. Maar er is geen andere oplossing voor een vluchteling die
voor vervolging in zijn land van herkomst vreest. Onder het gezag van
staatssecretaris neemt IND verschillende en vreemde maatregelen voor bepaalde
groepen vluchtelingen. Toen bijvoorbeeld de vluchtelingen uit BosniŽ hier
aankwamen, heette het dat die na het einde van oorlog zouden worden
teruggestuurd. Dat is nog niet gebeurd. Waarom? Dit is een europees probleem. De
staatssecretaris wil daarvoor geen risico nemen. Nu wil zij de asielzoekers uit
EthiopiŽ,Eritrea en Angola met financiŽlehulp repatriŽren. Hiermee wil de
staatssecretaris zeggen dat deze asielzoekers economische vluchtelingen zijn. Dit
is niet waar. Het getuigt van van een verkeerd inzicht in het probleem en versterkt bij
de Nederlandse bevolking doelbewust een misverstand. Ook het ten tonele voeren
van "mensen smokkelaars" versterkt de negatieve gevoelens onder de Nederlanders
over vluchtelingen. Als iemand zijn land moet ontvluchten, moet hij wel een
reisagent inschakkelen. Er is geen andere oplossing. Weliswaar laat Nederland elk
jaar circa 500 vluchtelingen op uitnodiging toe,maar die zijn afkomstig uit bepalde
landen zoals Irak,wat iets te maken heeft met internationale betrekkingen van de
Nederlandse regering. Als de staatssecretaris de rol van zogenaamde
mensensmokkelaars wil voorkomen,moet ze de vluchtelingen uit andere landen ook
uitnodigen. 

Concluderend:als de staatssecretaris een oplossing wil vinden voor het
asielvraagstuk,moet Nederland eerst zorgen voor andere handelrelaties tussen
West-Europa en onderdrukkers van de Derdewereld. Verder moeten de betrokken
afdelingen van het ministerie van buitenlandse zaken en hun rol hervormd worden.
Als dat niet gebeurt,kan niemand de stroom van asielzoekers voorkomen. Dan
zullen er nog meer onmenselijke maatregelen komen om in Europa het aantal
asielzoekers af te remmen en zal de populariteit van de extremitische politici
stijgen.